Forebyggingsforum 2023:

Forebyggingsforum 2023:

«Jeg blir sett!»

Selvmordsforebygging:

Barn og unges tilhørighet

«Det var ingen som så meg». 

Vonde opplevelser i oppveksten kan føre med seg en følelse av å ikke høre til, fordi «alle andre» lever normale liv.

Vi vet at opplevelsen av manglende tilhørighet gir økt risiko for selvmord. Årets Forebyggingsforum setter fokus på viktigheten av tilhørighet.

Foreleserne på konferansen representerer ulike fagfelt og erfaringer. Noen vil dele sine personlige erfaringer. Andre har en eksistensiell og filosofisk tilnærming til tilhørighet og selvmord. Vi får også innsikt i forskning og prosjekt som sier noe om hvorfor tilhørighet er viktig i barn og unges liv. Og ikke minst; Hva kan vi gjøre?

Forumet foregår både digitalt og fysisk.

 

Dato:

31. mai Tid: 09.00-16.00 (med forbehold om endringer)

Sted:

Radisson SAS Bryggen

Pris både fysisk og digitalt: 

kr. 650,-

Påmeldingsfrist: 26. mai 2023.

Forelesere:

Siren Henschien

Journalist/TV2-anker

Siren Henschien er journalist og anker i TV 2 Nyhetene og Nyhetskanalen. Hun er også dokumentarskaper, med dokumentaren «Historien om Ragnhild», samt forfatter av boken «Hun ville jo ikke dø». Henschien har tidligere jobbet som reporter i NRK Her & Nå, samt som journalist i Bergensavisen. I tillegg er hun seksbarnsmor og vertsmor for enslige mindreårige flyktninger.

Abida Raja

Forfatter / erfaringsstemme

Abida Raja er forfatter av boken «Frihetens øyeblikk». På 1980-tallet vokste Abida Raja opp midt i Oslo sentrum. Hun gikk på norsk skole, var norsk statsborger - men levde i en pakistansk familie og kjente ingen. Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle. Dette er historien om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til. Kilde: Ark.no

Jawad Raja

Freelance markedsføring / erfaringsstemme

Jawad Raja er 28 år og jobber med freelance markedsføring. Han forteller: "Mental helse er noe som er veldig viktig for meg, spesielt hos de unge. Jeg vokste opp i et konservativt norsk-pakistansk hjem der min barndom var preget av fysisk og psykisk vold. Dette har inspirert meg til å hjelpe dem som har det vondt og derfor vil jeg dele min erfaring og kunnskap for å fremme mental velvære."

Terese Grøm

Leder i Connection - Forebygging av utenforskap

Terese Grøm har 20 års erfaring på selvmordfeltet, blant annet som tidligere generalsekretær i LEVE. Hun har sin bakgrunn i kommunikasjon og master i filosofi, og er særlig opptatt av drivkraften i eksistensielle utenforskapsfølelser av å ikke duge, spesielt i lys av samfunnsfenomen som selvmord og ekstremisme. I januar 2022 startet hun Connection-Forebygging av utenforskap, samt leder prosjektet «Mindre alene»: forebygging av ensomhet blant eldre i Torshov og Lilleborg-området i Oslo.

Vigdis Sveinsdottir

Seniorforsker

Vigdis Sveinsdottir er seniorforsker ved NORCE Norwegian Research Center. Mye av hennes arbeid handler om effektevalueringer av tiltak for ulike marginaliserte grupper. Hun har hatt hovedfokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv, og leder NORCE sin satsning på Ungt utenforskap. Hennes PhD-prosjekt (SEED-studien) var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Studien viste god effekt av en ny metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. I ettertid har hun jobbet med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser.

Maria Nylund

Psykologspesialist

Maria er utdannet psykolog og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun var med å starte Stillasbyggerne som et prosjekt i Akershus Universitetssykehus i 2015. Stillasbyggerne er nå etablert som en egen poliklinikk på Ahus og jobber med barn og ungdom som er under omsorg av barneverntjenesten. I Stillasbyggerne jobber det psykologer og barnevernfaglige rådgivere. De er særlig opptatt av godt samarbeid rundt barn og ungdom som ofte faller mellom alle stoler. Fokuset deres er å jobbe for økt livskvalitet og at barn og unge får utnyttet ressursene sine.

Farhan Shah

Filosof og forsker

Farhan Shah er filosof, forsker ved Universitetet i Oslo og rådgiver ved senter for Prosesstudier ved Williamnette University i Salem i USA og rådgiver ved senter for åpen og relasjonell teologi ved Nampa i Idaho i USA. Farhans interesseområder er eksistensielle problemstillinger som selvmord, radikalisering, religion og åndelighet, flukt, økofilosofi, eksistensiell helse og ikke-kliniske samtaletilbud.

Kenneth Flage

medieviter

Kenneth Flage jobber hver dag i og for spill og spillkulturen. Han er utdannet medieviter, og har jobbet som medielærer, spilljournalist, spillekspert/digital feltarbeider i Utekontakten i Bergen og på Spillhuset Bergen. Han er også utdannet mentor ved RVTS Vests mentoropplæring om radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • 08.15 - 09.00

  Registrering

 • 09.00 – 09.10

  Sanginnslag ved Kine Selsvik Fedøy 

 • 09.10 – 09.20

  Åpning av konferansen ved konferansier Siren Henschien 

 • 09.20 – 10.05

  Eksistensielt utenforskap: Å ikke duge = ikke verdig tilhørighet, v/ Terese Grøm

 • 10.05 – 10.20

  Pause

 • 10.20 – 11.05

  «Stillasbyggerne – bygger stillas for gode liv», v/ Maria Nylund 

 • 11.10 - 12.00

  Ungt utenforskap: risikofaktorer, konsekvenser og mulige løsninger, v/ Vigdis Sveinsdottir 

 • 12.00 – 13.00

  Lunsj

 • 13.00 – 13.45

  Spillkultur som inkluderingsarena - hvordan nå frem til, prate med og inkludere nerdekulturen, v/ Kenneth Flage 

 • 13.45 – 14.00

  Pause

 • 14.00 – 14.45

  Når mørket legger seg knugende over livet. Suicidalitet og anerkjennelse i eksistensfilosofisk belysning, v/ Farhan Shan 

 • 14.45 – 15.00

  Pause

 • 15.00 – 15.55

  Samtale på scenen, Abida Raja og Jawad Raja

 • 15.55 – 16.05

  Avslutning, Siren Henschien 

Program

 • 08.00 – 09.00:

  Registrering

 • 09.00 – 09.10:

  Musikalsk innslag 

 • 09.10 – 09.20:

  Åpning av konferansen ved konferansier Siren Henschien 

 • 09.20 – 10.05:

  Kjønnsperspektivet, menn, gutter og selvmord, Kim Larsen

 • 10.05 – 10.20:

  Pause

 • 10.20 – 11.05:

  Gutter som tapere, Kristoffer Chelsom Vogt 

 • 11.05 – 11.20:

  Pause

 • 11.20–12.05:

  Hvordan få unge gutter til å søke hjelp, Per Arthur Øyjord Andersen   

 • 12.05 – 13.00:

  Lunsj

 • 13.00 – 14.00:

  Hvordan kan media bidra til å forebygge selvmord? Erfaringer etter serien NRK- «Rådebank», Linn-Jeanethe Kyed

 • 14.00 – 14.20:

  Pause

 • 14.20 - 14.40:

  Presentasjon av Espen, Sebastian og Jon, som også skal være med i debatten:

  Espen Sondre Nordheim, student/overlevende etter selvmord

  Jon Schulz, LEVE / Pappanettverket

  Sebastian Slotte, avdelingsleder i Utekontakten i Bergen

 • 14.40 – 16.00:

  Paneldebatt med tema: Kommer vi til kort med dagens hjelpetiltak til unge gutter? Kim, Per Arthur, Sebastian, Jon, Espen, Linn-Jeanethe og Kristoffer

  Ledet av konferansier Siren.

 • 16.00 – 16.15:

  Avslutning ved konferansier Siren Henschien

Konferansen arrangeres av Kompetansesenter Rus (KORus Bergen), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging (RVTS Vest).