«For å kjenne smerte må ein vite korleis det er å ikkje ha smerte»