18. november: Regional konferanse om veteraner og deres familier