RVTS Vest tilbyr rådgjeving og konsultasjon til kommunar, spesialisthelsetenesta og andre hjelparar i samband med flyktningesituasjonen knytt til krigen i Ukraina.

På nettressursane psykososialberedskap.no og flyktning.net har RVTSane samla mykje relevant stoff.

Ressursar:

IMDi-webinar:

“Flyktninger fra Ukraina – hva trenger de fra kommuner og frivillighet når de kommer?” Hør blant andre Dag Nordanger frå RVTS Vest forelese.

Her Helsedirektoratet:
Helsedirektoratet sin samleside om Ukraina-krisen Her finn du også gratis webinar knytta til krigen (under Arrangementer)

UDI:
Informasjon om krisen i Ukraina

NKVTS:
NKVTS legger fortløpende ut råd og ressurser på denne siden:
Psykososial støtte for flyktningene fra krigen i Ukraina – NKVTS

Statsforvalteren i Vestland:
Samleside med Ukraina-informasjon

Statsforvalteren i Rogaland:
Samleside med Ukraina-informasjon

Bufdir:
Informasjon om Ukraina-krisen til privatpersoner, kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører.

Informasjonsmateriell til ukrainske flyktningar
Psykologforeningen har i samarbeid med RVTS Øst oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjonar og ivaretaking av barn. Tekstane retter seg mot flyktningar og råka familiar. Materiellet kan nyttast fritt av helsepersonell og andre som del av oppfølgings- og informasjonsarbeidet. 

Krisereaksjoner og mestring
Pеакції та подолання кризових ситуцій (Krisereaksjoner og mestring)
How to support children during crisis
Як допомогти дітям у кризовій ситуації (How to support children during crisis)

Sjølvhjelpsbrosjyrer frå RVTS Midt på norsk og ukrainsk:
Gå til oversikt

Sjølvhjelp for ukrainske flyktningar

Gå til nettside

Guide for flyktningforeldre

Atle Dyregrov og Magne Raundalen v/ Klinikk for krisepsykologi har lage ein hjelp for flyktningforeldre.

Last ned 

Toleransevinduet for barn
Tekst av RVTS Sør

Rapport:

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø – Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse? 

Intervju:

Norske veteraner opplever auka stressreaksjonar i samband med krigen i Ukraina

Fredagsfokus:

RVTS Vest har Fredagsfokus kvar 4. fredag i månaden. Fredagsfokus er 45 minutt med relevante saker knytt til våre temaområde. Dei siste Fredagsfokus har hatt konsekvensar av krigen i Ukraina som tema.

Aktuelt frå RVTS Vest:

Sjå fleire ...