Arbeid med flyktningar

RVTS Vest støttar både offentlege og frivillige/ideelle organisasjonar i deira møte og arbeid med flykningar. Vi tilbyr konsultasjon, rettleiing og undervisning om tema som står sentralt i forhold til psykososiale behov hos asylsøkjarar og flyktningar.

Rettleiarar

Tolking

Einslege mindreårige

Nettressursar og verktøy

Regionale ressursar

Kompetansemiljø

Sentrale instansar