Verktøykassen

Les meir
Verktøykassen

Podcast

RVTS Vest sin pocast tek opp ulike perspektiv og aktuelle saker innanfor våre temaområde.

Verktøykassen

Kunnskapsportalar

Nettsider med informasjon om våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Verktøykassen

E-læring

E-læring knytt til våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Verktøykassen

Video

Pedagogiske videoar til bruk i undervisning, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Verktøykassen

Kartleggingsverktøy

Ulike verktøy som kan nyttast i klinisk arbeid med råka og utøvarar.