Våre tilbod

OloughlinUnder finn du ei oversikt over ferdige kurstilbod som vi kan arrangere i samarbeid med din arbeidsplass. Kontakt oss eller ta kontakt med teamet som er ansvarleg for kurset.

[button size=”medium” color=”red” url=”//rvtsvest.no/vare-tenester/”]Tilbake til Våre tenester[/button]

[button size=”medium” color=”red” url=”//rvtsvest.no/kurskalender/”]Tilbake til Kurs og konferanse[/button]

[toggle heading=”h5″ title=”Den viktige samtalen”]

Dette kurset handlar om samtalen som er så viktig å ta initiativ til, dersom ein er bekymra for eit barn. Korleis snakke med barn som har det vanskeleg?

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Avdekkande samtalar”]

Dette kurset handlar om korleis snakke med barn for å avdekke kva det er som gjer oss bekymra.

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Frå bekymring til handling”]

Er du bekymra for eit barn? Gjer noko med det.

Kontakt fagteam vald og seksuelle overgrep

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Born som pårørande”]

Korleis skal vi forholde oss til barn som er pårørande?

Kontakt eitt av våre fagteam

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare”]

Dette er eit kurs om førstehjelp ved selvmordsfare. Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter slik at dei betre kan hjelpe mennesker i akutte sjølvmordskriser. Les meir på VIVATselvmordsforebygging

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Portnerkurs – Å møte den sjølvmordsnære barn og unge”]

Fagpersonar med ulik bakgrunn får kunnskap og ferdigheiter som gjer dei betre i stand til å møte sjølvmordsnære.

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Ungdom og sjølvskading”]

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord”]

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Traumer og sjølvmord”]

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]

[toggle heading=”h5″ title=”Mobbing og sjølvmord”]

Kontakt fagteam sjølvmordsførebygging

[/toggle]