Utnytting og menneskehandel

Møter du menneske som kan vere utsett for utnytting og menneskehandel?

Rettleiing og kompetanseheving

RVTS Vest kan bidra med kompetanseheving innanfor menneskehandel og utnytting. Sjå RVTS sin felles nettside med informasjon om menneskehandel og utnytting.

BUFdir har nasjonal veiledningsfunksjon i saker om mindreårige ofre for menneskehandel.

Kontakt

RVTS Vest kan bidra med rettleiing og konsultasjon i saker om menneskehandel og utnytting. Inger Sigfridson er ansvarlig for feltet.

Ressursar: