Undervisning – Lukka område

Under finn du våre undervsiningsprogram som er lukka for andre enn deltakarane på desse programma. Ønskjer du å vite meir om desse programma, kontakt oss.

Traumebevisst omsorg

Lukka område


Logg inn

Sinnemeistring Brøset 2016-2017

Lukka område


Logg inn

Avdekking – kva så?

Lukka område


Logg inn

Traumebehandling i vest

Lukka område


Logg inn

Kriseteamskulen

For psykososiale kriseteam i region vest


Logg inn