Ulike intervju om korona

Inge Nordhaug er fast gjest i morgonsendingar til NRK radio Sogn og Fjordane. Han vert intervjua i samband med korona og bekymringar.

Onsdag 18. mars ( Korleis skal ein takle dette med å vere meir heime? Inge Nordhaug gir gode tips):
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF01005520#t=1h50m10s

Måndag 23. mars (Korona og vår psykiske helse) :
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF01005820#t=1h41m1s

Onsdag 25. mars (Tiltak mot koronaviruset som gjer at mange av oss får ein heilt annleis kvardag enn kva vi er vande med. I dag får du tips og triks til korleis du best kan takle det):

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF01006020#t=1h41m44s

Måndag 30. mars (Inge Nordhaug snakkar om kvifor nokre blir meir redde enn andre når det kjem til den nye kvardagen med korona):

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF01006320#t=1h43m22s

Onsdag 1. april (Om å sjå dei barna som treng ekstra hjelp no):

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF01006520#t=1h41m56s