Aktuelt

Dagsseminar om traumer og kroppen: Sensorimotorisk Psykoterapi i teori og praksis

RVTS Vest og Solli DPS inviterer til dagsseminar i sensorimotorisk psykoterapi.

Traume og tidlege tilknytningserfaringar set djupe kroppslege spor. Mens tradisjonell psykoterapi rettar seg mot kognitive og emosjonelle element av slike erfaringar, er fokus for denne tilnærminga korleis du kan inkludere kroppen i terapiarbeidet. Sensorimotorisk psykoterapi bygger på ein psykodynamisk grunnlagsforståing og integrerer også element frå kognitiv atferdsterapi, nyare nevrovitskap og tilknytnings- og dissosiasjonsteori. Mindfulness er sentral i tilnærminga.

Tony Buckley frå Sensorimotor Psychotherapy Institute er førelesar.

Traumer og kroppen: Sensorimotorisk psykoterapi i teori og praksis

Dagsseminar 15. juni 2017

Tony Buckley kommer  til Bergen 15. juni for å holde dagsseminaret “Traumer og kroppen: Sensorimotorisk psykoterapi i teori og praksis”. Meld deg på.

Program og mer informasjon finn du her:

Invitasjon i PDF