Toleransevinduet

Sjå Dag Nordanger si korte og enkle forklaring av toleransevinduet (4 minutter):