Sylvia Haukanes

Sylvia Haukanes

Sylvia Haukanes

Spesialkonsulent, kommunikasjon
Mobil: 47 40 99 15
E-post

Mine hovudarbeidsområde er utvikling og drift av våre nettsider og sosiale plattformar, samt vår visuelle profil. 

Eg jobbar med fleire kommunikasjonsprosjekt på tvers av RVTS og dei regionale kompetansesentra i region vest, og ønsker å bidra til at våre samla ressursar vert meir synlege og koordinerte overfor våre brukarar.

Før eg starta ved RVTS Vest jobba eg freelance med grafisk design, i samband med studier. I tillegg jobba eg som ansvarleg for uforminga av studentavisa ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Eg har også jobba i bofellesskap for menneske med multifunksjonshemming.

Eg er utdanna grafisk designer. I tillegg har eg master i informasjons- og medievitenskap frå Universitetet i Bergen. Her har eg også studert administrasjons- og organisasjonsvitenskap, samt arbeids- og organisasjonspsykologi.