Stemmer i vest

Stemmer i vest

Under denne overskrifta løfter vi fram tankar og refleksjonar frå folk i regionen som vi meiner det er verdt å lytte til. Også tilsette ved RVTS Vest bidreg i denne spalta.

«Stemmer i vest» er ein arena for spaltistane sine eigne meiningar, og ikkje ein offisiell ytring frå RVTS Vest.