Steinar Hvål

Steinar Hvål

Steinar Hvål

Psykologspesialist
Mobil: 98 82 25 55
E-post

Rettleiing, undervisning og samarbeid med institusjonar og tiltak – knytt til ein traumesensitiv praksis i arbeidet med barn og ungdom.

Brenn for:  Eg er oppteken av hjelperens rolle, muligheter og ansvar. Eg veit at alle – uavhengig av profesjon og teneste – kan vere betydningsfulle. Kompetanse, fagleg tryggheit og eit godt arbeidsmiljø er forutsetningar for god kvalitet hjelpeapparatet.

Har jobba 5 år ved Bergen Akuttsenter (Bufetat) og har erfaring med miljøterapi, institusjonsarbeid og ungdom. Vidare har eg dreve undervisning og rettleiing knytt til traumebevisst omsorg i Bufetat region Vest. I tillegg har jeg 5 år fartstid innan spesialisthelsetenesta, bl.a. ved Seksjon for fengselshelsetjeneste.

Eg er utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk vaksenpsykologi.