Sosiale media

Vi er til stades for å dele og få informasjon som er relevant for oss og våre brukarar.

I løpet av tida vi har vore til stades i sosiale media (frå oktober 2010), ser vi at fleire og fleire organisasjonar som jobbar innanfor psykisk helse-feltet ser verdien av å vere her. Her møter vi våre målgrupper og samarbeidspartnarar, og deling av informasjon går lettare.

For å få vete kva som skjer ved RVTS Vest til ei kvar tid, kan du følgje oss på facebook eller twitter. På denne måten vil du få nyhende frå oss direkte på din facebook- eller twittervegg.

Facebook_pageRVTS Twitter_pageRVTS