Siri Lill Aaberg

Siri Lill Aaberg

Siri Lill Aaberg

Spesialkonsulent
Mobil:

Jeg er opptatt av det psykososiale arbeidet ved kriser, ulykker og katastrofer hvor kommunens kriseteam er selve grunnsteinen for å iverksette tiltak. Det er et økende behov for denne tjenesten i kommunal sektor og dette presser frem et ekstra behov for å ivareta hjelperne. Med min erfaring innen organisasjon og ledelse er jeg særlig opptatt av hvordan Kommuner og tjenestene organiserer sitt arbeid, for å gi forsvarlige tjenester med en god organisering og gode rammer for krisehåndteringsarbeidet.

Jeg har klinisk erfaring fra pleie og omsorg i Bergen kommune, Regional Sikkerhetsavdeling Sandviken sykehus og seksten års ledererfaring i Etat for psykisk helse og rustjenester i kommunen Bergen. Fra 2015 til 2024 har jeg jobbet som en del av den psykososiale kriseberedskapen og blant annet ledet to lokale kriseteam i to av bydelene i Bergen.

  • Hjelpepleier
  • UIB- Examen Philosophicum
  • HIB- Bachelorgrad Sykepleier
  • HIB- Videreutdanning i Psykisk helsearbeid
  • BI- Master of Management