Sensorimotorisk psykoterapi nivå 2

I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute inviterer Solli DPS og RVTS Vest til videreutdanning i behandling av traumelidelser.

Om videreutdanningen

Traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor. Tradisjonell psykoterapi retter seg mot kognitive og emosjonelle sider av slike erfaringer, mens fokus for denne utdanningen er hvordan du kan inkludere kroppen i traumeterapi. Sensorimotorisk Psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnforståelse, men integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og tilknytnings- og dissosiasjonteori. Mindfulness er helt sentralt i tilnærmingen.

Sensorimotorisk Psykoterapi skiller mellom to psykologiske problemstillinger: utviklingsmessige og traumatiske. Psykologiske vansker som har sin bakgrunn i en forstyrret tilknytningsrelasjon, medfører ofte vansker med synet på verden, selvet og relasjoner til andre mennesker. Posttraumatisk stress handler om overveldende hendelser som aktiverer overlevelsesreaksjoner og vanskeliggjør integrering av minner.

Nivå 1 retter seg mest mot posttraumatisk stress, og hvordan jobbe med overlevelsesreaksjoner gjennom en kroppslig tilnærming.

Nivå 2 omhandler hvordan både traumatiske og utviklingsmessige utfordringer påvirker hverandre gjensidig, og ikke minst hvordan man kan møte disse utfordringene i terapi. I løpet av utdanningen vil man bli kjent med ulike kroppsorienterte metoder for å jobbe med samspillet mellom posttraumatisk stress og tilknytningsvansker, og det legges stor vekt på øvelser og demonstrasjoner underveis i undervisningen. Se læringsmål og tema for nivå 2 under.

Læringsmål for nivå II
Tema

Les mer på sensorimotorpsychotherapy.org

Sørlandet sykehus og Sensorimotor Institute inviterer til en 2 dagers workshop 23. – 24. september

Praktisk

Varighet: 10 samlinger á 3 dager, 30 dager totalt.  Antall timer 180.

Sted: Solli DPS, Osvegen 15, 5228 Nesttun

Dato for samlinger:

1. 25. – 27. september 2019
2. 27. – 29. november 2019
3. 22.- 24. januar 2020
4. 25. – 27. mars 2020
5. 27. – 29. mai 2020
6. 17. -19. juni 2020
7. 23. – 25. september 2020
8. 28. – 30. oktober 2020
9. 25. – 27. november 2020
10. 13. – 15. januar 2021

Kursavgift

Totalt Kr 57.000, -. Bindende påmelding.
Inkluderer lunsj, kaffe/te, kompendium og tilgang til videomaterialet fra sensorimotorisk institutt.

7.000,- av kursavgiften betales ved påmelding, og er bindende som påmelding til hele kursrekken. 

Resterende kursavgift betales inn i forkant av hver samling, pålydende kr 5.000,- hver gang.

Deltagelse på nivå 2 forutsetter at du har deltatt på nivå 1

Kurset er fullt.  

Søkes godkjent i aktuelle fagforbund.

Ved faglige spørsmål ta kontakt med psykologs­pesialist Sylvi Fiskerstrand, sylvi.fiskerstrand@helse-bergen.no (RVTS Vest) eller spesialist i psykomotorisk fysioterapi, Bente Aa. Gjestad, bente.aarskog.gjestad@solli.no (Solli DPS).

Forelesere

Esther Perez, MA, LMFT, has a background in dance and movement, obtained her Master’s in psychology at USM, and is trained in trauma-focused cognitive-behavioral therapy. She has guest lectured at USC and presented at various clinics on child mental health issues and therapeutic modalities. Esther specializes in working with neglected, traumatized, and severely emotionally disturbed children and their families. In her private practice in Malaga, Spain, she provides psychotherapy services to adolescents and young adults dealing with eating disorders as well as issues of attachment and trauma. Esther teaches in Europe, the United States, and Australia as a faculty member of Sensorimotor Psychotherapy Institute® (SPI).

Tony Buckley, holds a BA with honors in counselling, a Certificate of Education, Diploma in Gestalt Therapy, and a Certificate in Advanced Studies Supervision. He has over twenty-four years’ experience in private practice, supervision, and management of counselling services, as well as twelve years’ experience in adolescent counselling. Tony integrates somatic psychology for the treatment of trauma in the workplace, offers stress and resilience training to UK organizations, and contributed a chapter to the International Handbook on Workplace Trauma called “Healing the Traumatized Organization”. Tony teaches in Europe and Australia as a faculty member of Sensorimotor Psychotherapy Institute® (SPI).