Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1 (2023)

I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute inviterer RVTS Vest til videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi.

Forskning viser at traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor. Tradisjonell psykoterapi retter seg mot kognitive og emosjonelle sider av slike erfaringer, mens fokus for denne utdanningen er hvordan du kan inkludere kroppen i traumeterapi. Sensorimotorisk Psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnforståelse og integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og tilknytnings- og dissosiasjonsteori. Mindfulness er sentralt i tilnærmingen.

Du vil gjennom enkle, kroppsorienterte intervensjoner lære hvordan en kan «lese» og «oversette» kroppens uttrykk, utforske traumerelatert aktivering på en trygg måte, bygge opp ressurser og gjenopprette kroppslig selvfølelse. En lærer også å arbeide med brudte forsvarsresponser, forstyrrelser i kognitiv og emosjonell bearbeiding, og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte erfarer.

Første samling: Overview of Working with the Body: An Introduction to Sensorimotor Psychotherapy

 • Trauma & the Autonomic Nervous System
 • Procedural Learning
 • Hierarchical Information Processing: Top Down and Bottom Up
 • Introduction to the Modulation Model: The Window of Tolerance
 • Organization of Experience and the Core Organizers
 • Completing Acts of Triumph: A Guiding Principle
 • Trauma, Attachment & Attachment Trauma and the Body
 • Techniques: Track, Contact, Framing, Mindfulness, Experiments
 • Helping Clients Sense the Body
 • Sensorimotor Psychotherapy Foundational Principles

Andre samling: Somatic Resources for Stabilization

 • Introduction to Phase Oriented Treatment
 • Stages of the Process
 • Psychoeducation
 • Framing and Access Routes
 • Mindfulness: Mindfulness Directives & Questions
 • Phase One Treatment
 • Developing Resources
 • Peritraumatic Resources
 • Embodying Resources
 • Somatic Resources for Stabilization• Somatic Resources Map
 • Transformation and Integration

Tredje samling: Traumatic Memory Processing: Sensorimotor Sequencing

 • Orienting & Defensive Responses
 • Alterations of Consciousness: levels and fields of consciousness
 • Defensive Responses
 • Boundaries
 • Structural Dissociation of the Personality
 • Phase 2: Work with Traumatic Memory
 • Sensorimotor Sequencing of Arousal
Fjerde samling: Integration and Resolution

 • Sequencing Orienting/Defensive Responses
 • Voluntary and Involuntary movement
 • Integration of Maps
 • Emotions
 • Working with Cognition
 • Working at the Edge of the Modulation Model
 • Phase Three Trauma Treatment
 • Attachment
 • Structural Dissociation and Attachment
 • Introduction to Character Theory
 • Facilitating Pleasure

Praktisk

Undervisningsform

Forelesning, praktiske øvelser, videoeksempler, manual/arbeidsbok og litteratur. Studiegrupper mellom samlingene.

Varighet

4 samlinger á 3 dager over ca 80 timer.

Målgruppe

Psykologer, leger eller 3-årig helsefaglig utdanning med relevant klinisk praksis eller videreutdanning.

Dato:

 • Samling 1: 4 5 og 6 oktober 2023
 • Samling 2: 29, 30 november og 1 desember 2023
 • Samling 3: 7,8 og 9 februar 2024
 • Samling 4: 10, 11 og 12 april 2024

Kursavgift

Totalt Kr 26.000, –
Inkluderer lunsj, kaffe/te, kompendium og tilgang til videomaterialet fra sensorimotorisk institutt.

Sted

Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2

Søknad

Utdanningen er fulltegnet, men du kan melde deg interessert i å stå på venteliste:

Søknadsfrist

1. juni 2023. Lurt å være tidlig ute p.g.a begrensede plasser.

Søkes godkjent i aktuelle fagforbund.

Kontakt

Sylvi R. Fiskerstrand, E-post.

Se også Sensorimotor Psychotherapy Institute sin nettside for mer informasjon om videreutdanningen.

Forelesere

Hanneke Kalisvaart

Ph D, nederlandsk psykomotorisk terapeut og forsker ved Altrecht Psykosomatiske Medisin. Dette er et senter for behandling av klienter med somatiske symptomlidelser. Hanneke er interessert i hvilken påvirkning alvorlig sykdom og somatiske symptomer har på velvære. Hun bruker Sensorimotorisk psykoterapi for å behandle underliggende traumer og tilknytningstema.
Hanneke har en MA i «Human movement sciences» fra Vrije Universitetet i Amsterdam, og en PhD i «Social sciences» fra Universitet i Utrecht. Hun har bl. a. forsket på klienters relasjon til egen kropp med somatiske symptomer, og bruk av non verbale utredningsverktøy. Hanneke er også gjesteforeleser ved Vrije Universitetet i Amsterdam, og Universitetet i Windesheim.

Tony Buckley

Sertifisert sensorimotorisk psykoterapeut og gestaltterapeut. Han har en BA i veiledning/rådgivning og over 25 års erfaring fra traumefeltet, med privat praksis,
undervisning og veiledning. Buckley driver et rådgivnings- og traumesenter tilknyttet en bedriftshelsetjeneste for transportsektoren (London Underground). I tillegg til terapi og rådgivningstjenester for ansatte, tilbyr de psykoedukasjon, grupper for stressmestring og støtte etter kritiske hendelser. Buckley er leder for den britiske foreningen av Sensorimotorisk Psykoterapi. Han er særlig interessert i somatisk psykologi, og hvordan kunnskap fra nyere nevro- og psykobiologi kan komme til anvendelse i traumeteori og terapeutiske intervensjoner.