Risikovurdering av ekstremistisk vold

Risikovurdering av ekstremistisk vold

RVTS inviterer til webinar-rekke

Risikovurdering av ekstremistisk vold blir tematisert i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og oppleves som en utfordring for praktikere regionalt og lokalt.

Det er de siste årene blitt utviklet flere ulike verktøy som har som hensikt å vurdere fare for radikalisering og ekstremistisk vold.  Hvordan de brukes og av hvem varierer mellom de europeiske landene. Enkelte land bruker risikovurdering fortløpende som del av en større utrednings- og tiltakspakke, andre i mindre grad og på en heller tilfeldig måte.

Sentrale spørsmål:

 • Hvordan kartlegge risiko for vold/ekstremistisk vold?
 • Hva kan vi bruke en risikovurdering til?
 • Har vi behov for risikovurderingsverktøy for radikalisering og ekstremisme?
 • Når i et forløp eller prosess skal risikovurdering gjennomføres?
 • Hvem skal utføre risikovurderinger?
 • Hva kreves av kompetanse for å gjennomføre kartlegginger?
 • Hvilken populasjon skal vurderes?
 • Krav knyttet til struktur og personell ved bruk av standardiserte utredningsverktøy
 • Forebygging: hvordan predikere ekstremistisk vold hos personer som ikke har utført vold eller kriminelle handlinger tidligere?
 • Informasjonsinnhenting og deling? 

 

Seminarrekken tar sikte på å besvare disse og andre spørsmål knyttet til tematikken.

Målgruppe:

Personer og institusjoner som forebygger radikalisering og hjelper mennesker ut av ekstreme posisjoner. Kurset er tiltenkt de som har kurserfaring og arbeidserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme.  

Risikovurdering av ekstremistisk vold

Språk:

Norsk/Engelsk

Foredragsholdere:

Professor Stephen D Hart, Simon Fraser University og Kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, region vest 

Rita Augestad Knudsen, Seniorforsker NUPI

Erik Aicher, Psykologspesialist, Rettspsykiatrisk poliklinikk

Kari-Anne Aasen Aasterud, kriminalomsorgsdirektoratet

Atte Oksanen, professor of social psychology and the leader of Emerging Technologies Lab at the Tampere University

Medvirkende:

Spesialrådgivere fra RVTS Sør, Vest, Midt, Nord og Øst

Webinarene blir arrangert på Zoom og er et samarbeid mellom de fem regionale RVTSene. Hvert webinar vil bli innledet av en konferansier og det være mulighet for spørsmål og diskusjon etter hver økt. Det anbefales å følge alle tre sesjonene, men dette er valgfritt. Gratis deltagelse, men krever påmelding. Maks antall plasser: 200 Påmeldingsfrist: Utvidet til 18. april NY!

Innhold og program:

20. april 2021 Klokken 10 - 12

Foredragsholdere:

Rita Augestad Knudsen, Seniorforsker NUPI

Erik Aicher, Psykologspesialist v Rettspsykiatrisk poliklinikk

 Kari-Anne Aasen Aasterud, kriminalomsorgsdirektoratet

Konferansier og faglige bidrag:

Spesialrådgiver Lars Lyster (RVTS Øst) og Geir Johnny Olsen (RVTS Vest)

Hovedtema og spørsmål:

Teori og praksis knyttet til risikovurdering av vold. Europeiske erfaringer ved bruk av risikovurderingsverktøy innen kriminalomsorgen, VERA 2+ og ERG 22+.

Hvordan kartlegge risiko for vold/ekstremistisk vold?

Hvem skal utføre risikovurderinger?

Hva kreves av kompetanse for å gjennomføre kartlegginger?

Hvilken populasjon skal vurderes?

Hva vil bruk standardiser utredningsverktøy kreve av struktur og personell?

Forebygging: hvordan predikere ekstremistisk vold hos personer som ikke har utført vold eller kriminelle handlinger tidligere?

Har vi behov for risikovurderingsverktøy for radikalisering og ekstremisme?

Program:

10:00-10:05: Introduksjon av paneldeltagere og agenda
10:05-10:25: Risikokartlegging av vold: teori og praksis
10:25-10:50 Europeiske erfaringer ved bruk av risikovurderingsverktøy innen kriminalomsorgen, VERA 2+ og ERG 22+
10:50-11:05: Erfaringer fra norsk kriminalomsorg
11:05-11:15: Pause og filmklipp
11:15-11:55: Spørsmål til foredragsholdere, Paneldiskusjon
11:55-12:00: Avslutning og oppsummering

AVLYST P.G.A SYKDOM! 21. april 2021 Klokken 14 - 17

Vi beklager å meddele at foredraget med Stephen Hart dessverre er avlyst på grunn av sykdom. Vi vil informere om ny dato når denne er klar.

Foredragsholder:

Professor Stephen D Hart, Simon Fraser University

Konferansier og faglige bidrag:

RVTS Øst og Vest.

Hovedtema og spørsmål:

Threat Assessment Tools for the Individual Assessment of Terrorism

Assessment and management of risk for terrorism

Recommendations for the future

Program:

14:00-14:10: Introduksjon av foredragsholder og agenda
14:10-15:15: Foredrag
15:15-15:30: Spørsmål og diskusjon
15:30-15:45: Pause
15:45-16:45: Foredrag
16:45-17:00: Spørsmål og diskusjon

23. april 2021 Klokken 10 - 12

Foredragsholdere/fasilitatorer:

Professor Atte Oksanen
Geir Olsen (RVTS Vest)
Lars Lyster (RVTS Øst)

Konferansier og faglige bidrag:
RVTS Øst og RVTS Vest

Hovedtema og spørsmål:

 • Risikovurdering i praksis.
  Hvordan vurdere risiko for soloterrorisme
  Tverrfaglig risikovurdering

Program:

10:00-10:10: Introduksjon av paneldeltagere og agenda
10:10-10:40: Vurdere risiko for soloterrorisme
10:40-11:00: Casus
11:00-11:10: Pause
11:10-11:40: School shootings in Finland
11:40-12:00: Spørsmål og diskusjon 

Forelesere:

Stephen D. Hart

Professor

Professor Stephen D. Hart’s primary area of expertise is clinical-forensic psychology. His work focuses on assessment in criminal and civil settings, particularly of violence risk and psychopathic personality disorder. Personal presentation:  My research focuses on psychopathic personality disorder and violence risk, and in particular on the development, implementation, and evaluation of assessment and management procedures. In the area of psychopathic personality disorder, I have special interests in the development of measures that are potentially sensitive to change. In the area of violence risk, I have special interests in risk for intimate partner violence, sexual violence, and stalking.

Rita Augestad Knudsen​

Seniorforsker

Seniorforsker på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og arbeider spesielt med kontraterror og anti-radikalisering. Hun er daglig leder i Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet, og tilknyttet C-REX (Senter for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo).

Erik Aicher​

Psykologspesialist

Psykologspesialist ved Rettspsykiatrisk poliklinikk i Oslo. Han har lang og bred erfaring i å gjennomføre risikovurderinger som sakkyndig og i sin rolle ved rettspsykiatrisk poliklinikk.

Atte Oksanen​

Professor

Atte Oksanen is professor of social psychology and the leader of Emerging Technologies Lab at the Tampere University. His research focuses on emerging technologies, social interaction, criminology and addiction research. Research topics: human-robot interaction, human-technology interaction, social media, online aggression and hate, self and identity, severe targeted violence, addiction, wellbeing.

Kari-Anne Aasen Aasterud

Kriminalomsorgsdirektoratet.