Ressurser til hjelp i en verden preget av krig og konflikt

I denne nyhetsserien vil du få ei rekke tips til ressursar som kan hjelpe både flyktningar og hjelparar. Det kjem en ny sak kvar veke fram til jul.

Det er også mange ressursar for deg som synast at verda har blitt vanskelegare å forholde seg til, og treng råd til korleis du kan ta vare på deg sjølv.

Mange av ressursene du finn i nyhetsserien, er henta frå flyktning.net – ressursportalen om asylsøkere og flyktninger. Der kan du også finne annan relevant informasjon som kan brukast i møte med alle traumatiserte.

Ressurser til hjelp i en verden preget av krig og konflikt

Nyhetssaker: