Renate Haukeland

Telefon:

+ 47 55 97 66 95

Renate Haukeland

Administrasjonssekretær

Jeg har det merkantile ansvar ved RVTS Vest. Kurs og konferanseansvarlig og kontaktperson for interne arrangement og eksterne henvendelser. Prosjektsekretær for prosjektet “Selvmordsforebygging i skolen”.

«Alle skal bli møtt med den samme respekt – enten det er pårørende, brukere eller behandlere»

Eg er utdanna administrasjonssekretær og helsesekretær.

Eg har erfaring som administrasjonssekretær frå både offentleg og privat sektor, blant anna frå Medisinsk genetisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Teknologisenteret på Straume. I tillegg har eg lang erfaring innan servicebransjen – både i inn- og utland. Eg har jobba ved RVTS Vest sidan hausten 2009.