Renate Haukeland

Renate Haukeland

Renate Haukeland

Konsulent
Mobil: 90 01 80 20
E-post

Jeg har det merkantile ansvar ved RVTS Vest. Kurs og konferanseansvarlig og kontaktperson for interne arrangement og eksterne henvendelser. Prosjektsekretær for prosjektet “Selvmordsforebygging i skolen”.

«Alle skal bli møtt med den samme respekt – enten det er pårørende, brukere eller behandlere»

Eg har erfaring som administrasjonssekretær frå både offentleg og privat sektor, blant anna frå Medisinsk genetisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Teknologisenteret på Straume. I tillegg har eg lang erfaring innan servicebransjen – både i inn- og utland. Eg har jobba ved RVTS Vest sidan hausten 2009.

Eg er utdanna administrasjonssekretær og helsesekretær.