Reidun Dybsland

Reidun Dybsland

Telefon:

+ 47 98 84 38 16

E-mail

Reidun Dybsland

Spesialkonsulent

Barnevernpedagog med mastergrad i barnevern og vidareutdanning i rettleiingsmetodikk.

Lang erfaring frå akutt barnevern ved Barnevernvakten i Bergen, samt arbeid med barn utsett for vald og seksuelle overgrep som seniorrådgjevar ved Statens barnehus Bergen. Lang erfaring med rettleiing og konsultasjon for ulike grupper av fagfolk og instruktør i VIVAT selvmordsforebygging sitt kurs «Førstehjelp ved selvmordsfare». Har hatt ansvar for etablering av tverretatlege konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep mot barn, både i Bergen og region vest. Sit i styret i Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO).

Barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Brenn for: Eg har særleg interesse for og erfaring frå samtaler med barn som har det vanskeleg, og har holdt ei rekke kurs om temaet «Den viktige samtalen».