Randi Mossefinn

Randi Mossefinn

Randi Mossefinn

Spesialkonsulent
Mobil: 92 28 94 74
Kontakt

Jeg har et sterkt engasjement mor de barna som har det vanskeligst. Jeg er opptatt av både å forebygge og gi disse barna og deres foresatte gode behandlingstilbud.

Gjennom å ha jobbet med krevende oppgaver knyttet til vold og overgrep har jeg også blitt spesielt opptatt av hvordan hjelpere må få nødvendig hjelp og støtte til å kunne stå i krevende jobber. Dette har jeg jobbet med både i form av veiledning og undervisning over flere år.

Her på senteret har jeg fortsatt et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og unge, samtale med barn. Jeg er involvert i Konsultasjonsteamene. I tillegg har jeg ansvar for RVTS sin innsats i opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Et program som skal sikre at det ufødte barnet og små barn blir fanget opp når foreldrene strever. Er også involvert i tema «Hjelp til hjelperen» pluss arbeidet som drives sammen med Statsforvalter for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge ut i kommunene.

Jeg har jobbet mange år som mentor og gruppeleder i foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene. De siste årene som gruppeleder og mentor fikk jeg et stort engasjement for de familiene som levde med de store belastningene som vold konsekvenser gir. Så da jeg både som Parterapeut i Familievernet, men ikke minst de siste ti årene som ansatt ved Alternativ til vold i Stavanger fikk anledning til å fordype meg i dette feltet og har jeg ervervet meg mye kunnskap om vold i nære relasjoner, med spesielt fokus på barn og unges situasjon. Jeg har sammen med to kollega i ATV utviklet kurset Bryt voldsarven som er et tilbud til foreldre som er i starten på sitt foreldreskap og som selv har vært utsatt for vold i sin barndom og som er redd for å bli som sine foreldre.

Jeg er utdannet Barnevernspedagog og Klinisk spesialist i familieterapi med Master i familieterapi og systemisk praksis. Jeg har videreutdanning i CPP (Child- Parent and Psychtherapy) en traumebehandling for barn i alderen 0-6 år.