Mette Ekenes Garmannslund

Mette Ekenes Garmannslund

Mette Ekenes Garmannslund

Psykologspesialist
Mobil: 40 21 52 33
E-post

Barn og unges livserfaringer har stor betydning for deres utvikling, trivsel og fungering. Derfor er jeg spesielt opptatt av at barn og unge skal få mer av det de har godt av, og mindre av det de har vondt av. Jeg har tro på at både barn, unge, omsorgspersoner og hjelpere har ønske om, og kan få til, positiv endring under riktige betingelser.

Mine arbeidsområder er undervisning, veiledning og tjenesteutvikling innen blant annet traumer, selvmordsforebygging, barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd, samtaler med barn, samt tverrfaglig samarbeid.

Jeg har tidligere arbeidet med barn, unge og familier i pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helsevern for barn og unge (BUP), familievern, samt som barnefaglig sakkyndig i domstol og offentlig forvaltning.

Jeg har erfaring fra klinisk arbeid individuelt og med familier, veiledning til omsorgspersoner og fagpersoner, undervisning, fagutvikling og ledelse.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen,  har spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, samt videreutdanning i familieterapi og barnesakkyndig arbeid.