May-Irene Wergeland

May-Irene Wergeland

Telefon:

+ 47 41 57 05 82

E-mail

May-Irene Wergeland

Spesialkonsulent

Cand Philol (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo), Lektor (Universitetet i Stavanger), Diakon (Diakonhjemmets Høgskole, Oslo), Prest (Kirkelig Utdanningssenter i Nord, Tromsø).

Vidareutdanning i vald og traumatisk stress (Høgskolen i Bergen), sensorimotorisk psykoterapi (RVTS Sør/Sensorimotor Psychotherapy Institute), samt traumerelatert strukturell dissosiasjon.

Arbeidserfaring blant anna frå Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon i Bergen, Forsvaret (Haakonsvern) og Krisesenteret for Bergen og omegn (primært arbeid med migrantar).

Flyktningehelse og tvungen migrasjon. Arbeid opp mot asylmottak og mottakskommunar; traumebevisst omsorg; sekundærtraumatisering/belastningar og eigenomsorg; menneskehandel; Betre Tverretatleg Innsats.

Brenn for:
– formidling av kunnskap om traumer og (utvikling av) behandlingsmetodar
– meir merksemd om tvang, vald, menneskehandel og andre fenomen som er krenkjer og hemmer livsutfalding
– rom for sårbarheit, leik og kreativitet
– oppskatting av betydningen av verdiar og meining i møter mellom menneske