Marie-Christine Merametdjian

mame

Telefon:

+ 47 92 81 87 26

E-mail

Marie-Christine Merametdjian

Psykologspesialist

Eg er utdanna psykolog frå Universitet i Paris IX, Frankrike, og i Tromsø, og er spesialist i klinisk vaksenpsykologi. Eg har vidareutdanning innan Narrativ Eksponeringsterapi, EMDR og Sensorimotor psykoterapi.

Eg har arbeidd i psykisk helsevern, poliklinisk og på sengepost, samt på BUP og på Familierådgjevingskontor. Eg har arbeidd lengst med flyktningar/asylsøkjarar i Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge, sidan RVTS nord og nå RVTS vest. I tillegg til å ha undervising, rettleiing og konsultasjon i flyktningfeltet arbeider eg 20% klinisk med  flyktningpasientar på Kronstad allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Eg underviser om: Behandling av traumatiserte med flyktningbakgrunn, Kommunikasjon og bruk av tolk, Kompleks traumatisering og nyare traumeteori m.m. Eg driv fleire rettleiingsgrupper i region vest.

Brenn for: God terapi skjer ikke berre hos psykologen! Alle kan bidra til å hjelpe traumatiserte flyktningar/asylsøkjarar. Lær om nyare traumeteori, be om rettleiing og du vil bli tryggare i jobben din!