Litteratur – KHS

Her finn du relevant litteratur til undervisninga.

Rapporter:

Rett og sikkert (Forandringsfabrikken)

Det å reise vasker øynene (Helsetilsynet)

Nyttige nettsider:

snakkemedbarn.no

Stoppvold.no

cactusnettverk.no

Hvordan traumer former barnehjernen (film)

Kronikk:

Fra traumer og stress, til selvbeskyttelsesstrategier (RVTS Sør)

Bøker:

Gamst, K. T. (2011). Profesjonelle barnesamtaler – å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget

Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø. (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget

Ingnes, E. K. & Kleive, H. (2011). I møte med unge overgripere. Oslo, Gyldendal Akademiske

Kirkengen A. L. (2005). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget

Nordanger, D.Ø. Og Braarud, H.C. (2017). Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i ny traumepsykologi. Fagbokforlaget.

Søftestad, S. og Andersen I.L (red). (2014): Seksuelle overgrep mot barn. Traumebevisst tilnærming. Universitetsforlaget.

Øvreeide, H. (2000). Samtaler med barn: Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Artikler:

Braarud, H. og Nordanger, D. Ø. (2011). Kompleks traumatisering: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48(10), 968-972

Dybsland, Reidun (2014) Den viktige samtalen. I Barnehagefolk 1-2014 (side 48 – 52).

Jørgensen, T.W & Steinkopf, H : Artikkel om traumeforståelse  http://sor.rvts.no/filestore/Filarkiv/Dokumenter/Fagstoff/Barnevern/Artikkel3-Traumebevisstomsorg.pdf

Kjelsås, I. & Eide, K. (2015). Barnets stemme i tolkemedierte samtaler. Norges barnevern, NR 2, 2015. (Side 108 – 122)

Langballe, Åse (2011); Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. NKVTS. Bruk lenke nedenfor:

http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Den-dialogiske-barnesamtalen-hvordan-snakke.pdf

Opaas, M. & Varvin S. (2015). Relationships of Childhood  Adverse Experiences with Mental health and Quality of Life at Treatment Start for Adult Refugees Traumatized by Pre-Flight Experiences of War and human Rights Violations. Journal of Nervous and Mental Disease, 203(9), side 684 – 695.

https://www.nkvts.no/vitenskapelig-artikkel/relationships-of-childhood-adverse-experiences-with-mental-health-and-quality-of-life-at-treatment-start-for-adult-refugees-traumatized-by-pre-flight-experiences-of-war-and-human-rights-violations/

Quereshi, Naushad A. ( 2009). Kultursensitivitet i profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 11 i K. Eide, N. Rugkåsa, H. Vike og N.A. Qureshi (red) Over profesjonelle barrierer (24 sider). Gyldendal Akademisk Oslo.