Linda Thomassen

Linda Thomassen

Linda Thomassen

Spesialkonsulent
Mobil: 97 67 43 66
E-post

Linda er utdanna klinisk vernepleier, og har master i relasjonsbehandling. Ho har tidlegare jobba ved BUP i Stavanger, i ulike avdelingar. Dei siste 5 åra ved Akutt ambulant ungdomsteam i Stavanger, i tillegg til å ha jobba som terapeut i dialektisk atferdsterapi (DBT). Ved RVTS Vest jobbar ho med sjølvmordsforebyggande arbeid, arbeid med etterlatne, samt kriser og beredskap.