Kurskalender

01.11.22: Mellom barken og veden

28.10.22: Radikalisering og krig

29.09.22: Torturutsette i norsk helsevesen

26.10.22: Webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

Hausten 2022 er det oppstart av nytt kull mentorar

Oppstart av ny runde undervisning i Sinnemestring Brøsetmodellen

Septemberkonferansen 2022: Traumer og skam