Kurskalender

Trygg til TryggEst i Vest

Ny runde Kriseteamskulen haust 2023 og vår 2024

Webinar:  Grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd

2024: Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon

Ny fagopplæring i vest om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for hjelpeapparatet

UTSATT: Kompetanseprogrammet “Bli ein grupperettleiar”

Kompetanseprogram for kriseleiarar startar opp vår 2023