Kurskalender

29.11.22: Radikalisering til høgreekstremisme på sosiale mediaplattformar

11.01.23: Oppmerksom på sjølvmordstankar, OPS!

30.03.23: Webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

Kompetanseprogram: Bli ein grupperettleiar

Kompetanseprogram for kriseleiarar startar opp vår 2023

18.11.22: Fagdag for konsultasjonsteam om vald og seksuelle overgrep

RVTS-konferansen: Trygge fagfolk gjennom 15 år

Oppstart av ny runde basisdagar for Kriseteamskulen hausten 2022

Hausten 2022 er det oppstart av nytt kull mentorar

Oppstart av ny runde undervisning i Sinnemestring Brøsetmodellen