Kurskalender

12.04.23: Fagdag om utredning og rehabilitering av torturutsette

13.04.23: Introduksjonskurs Snakke med barn og Jeg Vet

02.05.23: OPS-kurs

Forebyggingsforum 2023: Barn og unges tilhørighet

Introduksjon til læringsressursen «Jeg vet»

Våre barn-konferansen 2023

Få tilgang til RVTS-konferansen

Førebyggande planar i arbeid med barn og unge

Webinar:  Grunnleggande kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd hos barn og unge

30.03.23: Webinar om kartleggingsverktøyet PROFESOR

Kompetanseprogram for kriseleiarar startar opp vår 2023

Oppstart av ny runde basisdagar for Kriseteamskulen hausten 2022

Oppstart av ny runde undervisning i Sinnemestring Brøsetmodellen