Kunnskapsportaler

“Kjønnslemlestelse – en veiviser” – for deg som gjennom arbeidet ditt møter jenter eller kvinner som er utsett for eller i risikosona for kjønnslemlesting.

Utveier.no – portal for å gjere deg meir beredt, villig og i stand til å førebygge og hjelpe menneske ut av negative radikaliseringsprosessar.

Tvangsekteskap – ressursside på IMDI sine nettsider.

Landinfo.no