Aktuelt

26. mai arrangerer vi seminaret Smerter og kultur i samabeid Seksjon for smertebehandling og palliasjon.

 

Vi spurte Fysioterapispesialist Anne Grethe Paulsberg, ein av medlemmane i arbeidsgruppa som planlegg seminaret om kvifor folk skal melde seg på:

Anne Grethe Paulsberg.– For helsepersonell kan det være nyttig å ha kunnskap om samanhengen mellom smerte og kultur fordi mange pasientar kjem frå andre delar av verda og treng helsehjelp. Kunnskap aukar tryggleiken, og er viktig for at vi som helsearbeidarar skal gjere en god jobb.

– I tillegg har førelesarane lang erfaring og kan gi råd om kva som er hensiktsmessig tilnærming og behandling.

Sjå det spennande programmet, der fleire faggrupper er representert. Deltaljert program og påmelding.

 

Tema

Førelesar

Kulturforskjeller/smerteuttrykk Fysioterapispesialist Anne Grethe Paulsberg,

Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS

Kommunikasjon, kultur og bruk av tolk Psykologspesialist Marie-Christine Merametdjian,

RVTS Vest

PTSD og Traumatisering Psykologspesialist Marie-Christine Merametdjian,

RVTS Vest

Er traumer arvelig? Forholdet mellom traumatiserte foreldre og deres barn Overlege, PhD,

Aina Basilier Vaage, Transkulturelt senter, SUS

Tortur, javel – men kva kan eg gjere med det? Døme på tiltak som hjelper Fysioterapeut Rolf

Vårdal, Helsetjenesten for nyankomne innvandrere/RVTS Vest

Der du er – psykososial oppfølging i grupper Helsesøster Turid Sætre, Fjell kommune
Fastlegens møte med flyktningepasienten Fastlege Jan Rune Stangeland, Os kommune
Kultursensitivitet (smerteuttrykk, plageuttrykk) Spesialkonsulent Chiku Ali, RVTS Vest