Kriseteamskulen 2018/2019

Kriseteamskulen 2018/2019

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar.

Skei:

Tid: 10-16 Sted: Skei hotel i Jølster

Bergen:

Tid: 09.30-15.30 Sted: Scandic Bergen City

Sandnes:

Tid: 09.30-15.30 Sted: Scandic Forus

Haugesund:

Tid: 09.30-15.30 Sted: Scandic Haugesund

Skei 26.september 2018

Bergen 28.september 2018

Sandnes 4.oktober 2018

Haugesund 5.oktober 2018

Skei 4. desember 2018

Bergen 20.november 2018

Sandnes 27.november 2018

Haugesund 28. november 2018

Skei 6. februar 2019

Bergen 12. februar 2019

Sandnes 26. februar 2019

Haugesund 27. februar 2019

Førde 4. april 2019

Bergen 9. april 2019

Sandnes 24. april 2019

Haugesund 25. april 2019

Innhald

Basisdag 1: Grunnleggande traumeteori og psykologisk førstehjelp, del 1

 • Grunnleggende traumeteori for kriseteam
 • Hobfolls 5 prinsipper (2 første)
 • Utsatte grupper – barn
 • Trene litt

Basisdag 2: Psykologisk førstehjelp, del 2

 • Møte personer i akuttfasen
 • Hobfolls 5 prinsipper (3 siste)
 • Utsatte grupper – flyktninger, tidligere traumatiserte
 • Øvelser

Basisdag 3: Større hendelser, selvmord

 • Store grupper – EPS
 • Selvmord
 • Spesielle scenarier/ hva er aktuelt i vår fylke (Transportulykker, trusselsituasjoner, savnede)
 • Interkommunalt samarbeid
 • Egenomsorg
 • Debrief
 • Øvelse

Basisdag 4: Drift av kriseteamet

 • Sammensetning
 • Type saker?
 • Rekruttering
 • Øvelser
 • Forberedelser
 • Arverekke
 • Beredskapskoffert
 • Dokumentasjon
 • DSB-CIM

Påmelding

(Påmeldingsfrist er 12. september)

Deltaking er gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkast av deltakarane / kommunane. Påmelding er bindande, men avmelding kan gjes inntil to arbeidsdagar før. Du kan melde deg på ein eller fleire/alle dagane.

NB: Kjem du ikkje inn på påmeldingsskjemaet på jobb-PC, forsøk frå mobil/nettbrett eller privat PC.