Veiledning

Veiledning kan bidra til at hjelperen blir tryggere på å håndtere vanskelige saker og situasjoner.

I tillegg erfarer mange en kunnskapsutvikling og økt faglig modenhet. Formålet med veiledning er at gruppens samspill, gjennom refleksjoner og aktiv lytting, bidrar til å åpne nye assosiasjoner og tankebaner som videre gir en utvidet forståelse av saken de strever med.

Refleksjonene kan formuleres som tanker, idéer eller spørsmål.

Veiledning er regelmessige gruppesamlinger der det ofte er krav om «obligatorisk oppmøte». Selve veiledningsøkten bør gjennomføres slik at den enkelte og gruppen får sjansen til å reflektere over vanskelige saker og episoder på en trygg måte.

Aktuelle fremgangsmåter kan være reflekterende team-modellen eller etisk refleksjonsmetode.  

Hensikten er at en kan «tre litt til side» for å kunne relatere seg til egne opplevelser og samhandling med andre i krevende og belastende situasjoner.

Når den enkelte får mulighet til avstand og refleksjon, reduseres eventuelle negativ reaksjoner. Veiledning er for eksempel viktig for å forebygge og dempe utbrenthet og sekundærtraumatisering.

Andersen, Tom (2010) Reflekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne. Gylling: Dansk Psykologisk Forlag.

 

Aktuelt kurs!

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring