Kontakt

Dersom du ønsker å finne ut mer om Hjelp til hjelperen, og hvordan du eller din avdeling kan bruke ressursene, ta kontakt.

Faglig ansvarlig/prosjektleder:

Geir Olsen, nestleder/ psykiatrisk sykepleier, RVTS Vest, geir.johnny.olsen@helse-bergen.no

For tekniske spørsmål om nettsiden:

Kontakt: rvts@helse-bergen.no 

Visste du at kompetansesentrene i Vestland og Rogaland jobber koordinert for å bistå din tjeneste?

RVTS Vest, RKBU Vest, KoRus Bergen, KoRus Stavanger og NAPHA kan hjelpe med planlegging av kommunens tjenester innen psykisk helse, rus, vold, traumer og forebygging.

Informasjonsfilmer:

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring