Hjelp til hjelperen

Hjelp til hjelperen

For ledere og hjelpere som opplever stress, utbrenthet og fatigue på sin arbeidsplass. 

Hjelp til hjelperen

Hjelp til hjelperen er for ledere og hjelpere som opplever stress, utbrenthet og fatigue på sin arbeidsplass. 

En hjelp til hjelperen, etter koronapandemi.

©2023. RVTS Vest

Hjelp til hjelperen er laget på samme plattform som rvtsvest.no.

Tilgjengelighetserklæring
Personvernerklæring