Helse

RVTS Vest inngår i samarbeid med eit breidt spekter av helsetenester – med fokus på heile livslaupet.

Tilsette innan alle typar helsetenester er velkomne på våre kurs og utdanningstilbod, samt å ta kontakt for konsultasjon og rettleiing. Dei fleste av våre tilbod er utan avgift og vert arrangert fleire stader i regionen.

Vi tilbyr følgjande kurs for helse

Avdekkande samtalar
Barn og ungdom som etterlatne etter sjølvmord
Born som pårørande
Den viktige samtalen
Frå bekymring til handling
Kultursensitivitet
Mobbing og sjølvmord
Nyare traumeforståing
Oppfølging av torturoverlevarar
Portnerkurs – Å møte den sjølvmordsnære barn og unge
Seksualitet hos ungdom i eit etnisk minoritetsperspektiv
Temadagar om flyktningar
Temadagar om sjølvmordsførebygging
Traumebevisst tilnærming
Traumer og sjølvmord
Undervisning om bruk av tolk
Ungdom og sjølvskading
VIVAT – Førstehjelp ved sjølvmordsfare

Rettleiarar og andre publikasjonar – Helse

Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord
Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
I tjeneste for Norge
Psykososialt arbeid med flyktningbarn – Introduksjon og fagveileder
Seksuelle overgrep mot barn – en veileder for hjelpeapparatet
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
“It is important to know that before, there was no lawalawa.” Working to stop female genital mutilation in Tanzania

Nettsider – Helse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jeg Vil Vite
Kjønnslemlestelse – en veiviser
Kriseteamskulen
Landinfo.no
LEVE
Migrant Health Guide
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse
NSSF
Om tvangsekteskap på IMDI sine nettsider
Traumenett
Utlendingsdirektoratet
VIVAT
www.ungsorg.no

Prosjekt og utdanning – Helse

Avdekking – kva så?
ICDP – Minoritetsversjonen
Videreutdanning om vold og traumatisk stress – tverrfaglig forståelse og tiltak

Kvar jobbar du?

Tilbake til oversikten


Tilbake