Hanne Siri Austgulen

Telefon:

+ 47 55 97 66 93

Hanne Siri Austgulen

Prosjektkoordinator

Eg er utdanna lærar ved Høyskolen i Bergen, har i tillegg Grunnutdanning i ledelse og High performance leadership frå BI, Bergen

Eg har jobba i ulike stillingar innan skule, sentraladministrasjon, bibliotek og legekontor i Hyllestad kommune, sekretær ved Radiologisk avdeling, Helse Førde, sekretær ved Psykiatrisk klinikk, HUS og har jobba ved RVTS vest sidan oppstart 2006.

Teamleiar for dei merkantile tenestene, med særleg fokus på å legge til rette for gode arbeidstilhøve for våre tilsette.

Brenn for: At det merkantile arbeidet skal fungere best mogeleg, både i møte med våre brukarar og for våre tilsette.