Gudrun Austad

Gudrun Austad

Telefon:

+ 47 94 36 40 18

Email

Gudrun Austad

Spesialkonsulent

Eg er utdanna psykiatrisk sjukepleiar frå Høgskolen i Oslo, videreutdanning i suicidologi frå Universitetet i Oslo, master i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, studieretning: “selvmordsforebyggende arbeid.

Eg har arbeidd i psykisk helsevern, spesialisthelsetenesta, med ungdom og vaksne. På akuttpsykiatriske avdelingar og med Tidlig oppdagelse av psykose (TIPS). Har vore fagperson i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Sit no i landsstyret i Kirkens SOS og er rettleiar i VIVATselvmordsforebygging.

Sjølvmordsførebygging i psykisk helsevern, Sjølvmord og psykose, Førstehjelp ved sjølvmordsfare, Arbeid i kommunale kriseteam, Krisetelefontenenster og Kartlegging av sjølvmordsfare for alle typar fagfolk.

Brenn for: Sjølvmord kan førebyggast. Openheit kring sjølvmordstankar. Skolering av alle typar hjelparar, både offentlege og private, slik at dei kan bidra til førebygging av sjølvmord.