Geir Olsen

Telefon:

+ 47 95 27 67 29

Email

Geir Olsen

Nestleiar, områdeleiar vaksen

Eg har Bachelor i sykepleie, ein interfakultær Cand. Mag frå Uib og Master frå Sykepleievitenskap ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB: «Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri» – ein praxiologisk studie som beskriver og forklarar symbolsk vald og bruk av makt med Pierre Bourdieus praktikk- og feltteori som verktøy. Eg har óg vidareutdanning i kognitiv terapi, er utdanna sinnemeistringsterapeut i Brøset-programmet og har gjennomført studiet om operativ psykologi ved UiB.

Klinisk erfaring frå arbeid ved habiliteringsavdelinga for vaksne Breistein, akuttpsykiatrisk post 1 Haukeland Sykehus, 8. avdeling Gaustad, akuttmottak for rusavhengige M3 Oslo, Somatisk Akuttmottak Aker Sykehus, Regional Sikkerhetsavdeling Sandviken. Tilsett i 14 år ved kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Tilsett ved RVTS Vest fra 2014.

Bygget opp og implementerte kompetanseprogrammet TERMA (TERapeutisk Møte med Aggresjon)  i åra 2003 – 2014 og samarbeidde med SLSO i Stockholm om utvikling av «Bergenmodellen» i åra 2005 – 2014.

Særleg fokus: Korleis møte og handtere vald og aggresjon på ein optimal måte.

Brenn for: At vi må ha møteplassar på alle nivå for å byggje kompetanse.