Fra plan til handling (arrangementet er avholdt)

Konferanse om opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021

På initiativ fra regjeringen arrangeres det denne våren konferanser i alle landsdelene for å markere inngangen til «Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021», og for å markere avslutningen på den forrige handlingsplanen «En god barndom varer livet ut». RVTS Vest organiserer konferansen her i vest.

Siden konferansen angår overordnede strategier er hovedmålgruppen øverste ledelsesnivå for barne- og familierettede tjenester. De inviterte er kommunalsjefer for sosial- eller opp­vekst­avdelinger, direktører i BUFetat, ledere av regionale kunnskapssentre, direktører for psykisk helse, ledere ved Statens Barnehus, og fylkesmenn. Vi mener det er viktig at du som har en slik nøkkelrolle er til stede, eventuelt én du utpeker i ditt sted. Ellers kan alle som har en jobb der de møter barn og unge, melde seg på.

Det blir lansert tre nye digitale kunnskapsressurser, blant annet for barnehage og skole, som skal implementeres nasjonalt, blant annet “Snakke”, et samtalehjelp til deg som er beymret for et barn. Videre blir Barnevolds­utvalgets­ NOU «Svikt og svik» presentert. Det blir også trukket frem eksempler på godt samarbeid rundt forrige handlingsplan, og lagt opp til en diskusjon om satsninger for videre arbeid.

Konferansen blir formelt åpnet av regiondirektør i Bufetat region vest Øistein Søvik.

Presentasjonar frå konferansen

[wpfilebase tag=browser id=153 /]

Tre digitale kunnskapsressurser ble presentert under konferansen: