Forebygging av fleirkulturelt utanforskap

Ressurshefte og tilhøyrande filmar utvikla i tett dialog med unge ressurspersonar frå TUSMO Association si mentoropplæring om negativ sosial kontroll, i samarbeid med RVTS Vest.