Film

Pedagogiske filmar om traume

Fim om nevrobiologiske konsekvensar av tidlege traumer:

Tre filmar om korleis hjernen virkar under stress,  korleis stress og traumer kan skade barn si utvikling, samt kva som kan vere god hjelp for traumatiserte barn.

Hjernefilm: Del01 – Normalhjernen from RVTS Øst on Vimeo.

Hjernefilm: Del02 – Den traumatiserte hjernen from RVTS Øst on Vimeo.

Hernefilm: Del03 – Hjelp når alarmen tar styringen from RVTS Øst on Vimeo.

Seminar

“På flukt: Flukt, frykt og beskyttelse – Psykologisk blikk på tvungen migrasjon”

Filmer fra “Nordisk konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger -2012”

Barnepsykiater på asylmottak: Erfaringer og refleksjoner, Aina Basilier Vaage from rvts vest on Vimeo.

 

Dokumentar

Flukten

 

 

 

 

 

Flukten (NRK Brennpunkt)

 

Sida er under utvikling.