Eva Marina Mørch

Eva Marina Mørch

Telefon:

+ 47 47 35 02 33

Eva Marina Mørch

Psykologspesialist og regional prosjektleder Kompetanseutvikling Rus og Vold

Psykolog, utdanna ved Universitetet i Bergen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Vidareutdanning i sensorimotorisk psykoterapi. Sertifisert AIM kurshalder.

Har jobba i Psykisk Helsevern for barn og unge sidan 2007, seinare år ved Ressursenheten V27 ved Betanien sykehus. Prosjektleiar for Gjenopprettende Prosesser innanfor skadeleg seksuell atferd hos barn og ungdom. Tidlegare jobba i Bergen fengsel og seinare i Avdeling for Rusmedisin i 8 år.

Regional prosjektkoordinator for Kompetanseutvikling Rus & Vold.

Foreligger det spesifikke vanskar, er det behov for spesifikk hjelp. Dei ulike formane for voald og avhengighet kan kreve spisskompetanse som må vere lett tilgjengeleg for tenestene som skal møte og behandle pasientane/brukarane.

Brenn for: Å forstå kva som er drivande for ulike uttrykk, også når utrykka kjem i form av rus,  fysisk eller seksuell vald.