Espen R. Johansson

Espen R. Johansson

Espen Rutle Johansson

Senterleiar
Mobil: 41 31 45 55
E-post

Eg er oppteken av korleis alle dei gode fagfolka ved RVTS Vest best kan vere til nytte for alle hjelparar i vestlandsfylka. Eg vil særleg peike på korleis traumeforståing kan gje felles språk og felles innsats på tvers av tenester som skule, helse og barne – og familievern.

Brenn for: At den beste hjelp for traumatiserte kjem når alle tenester bidreg!

Eg starta mi psykologkarriere i PPT, og vart verande der i 5 år, også som leiar. Sidan har eg jobba med oppfølging av barn som gjer seksuelle overgrep.

Eg er utdanna psykolog frå Universtetet i Bergen, seinare spesialist i samfunnspsykologi / klinisk samfunnspsykologi.