Espen R. Johansson

Telefon:

+ 47 41 31 45 55

Espen R. Johansson

Senterleiar

Eg er utdanna psykolog frå Universtetet i Bergen, seinare spesialist i samfunnspsykologi / klinisk samfunnspsykologi.

Eg starta mi psykologkarriere i PPT, og vart verande der i 5 år, også som leiar. Sidan har eg jobba med oppfølging av barn som gjer seksuelle overgrep.

Eg er oppteken av korleis alle dei gode fagfolka ved RVTS Vest best kan vere til nytte for alle hjelparar i vestlandsfylka. Eg vil særleg peike på korleis traumeforståing kan gje felles språk og felles innsats på tvers av tenester som skule, helse og barne – og familievern.

Brenn for: At den beste hjelp for traumatiserte kjem når alle tenester bidreg!