Dag Ø. Nordanger

Dag Ø. Nordanger

Dag Nordanger

dr. Psychol / psykologspesialist E-post

Dag er doktor i psykologi og psykologspesialist. I tillegg til si stilling ved RVTS Vest, jobbar han som professor ved OsloMet.

Dag var leiar ved RVTS Vest dei første åra senteret var i drift. Han har som forskar og formidlar vore sentral for fagutviklinga i Norge når det gjeld forståinga av utsette barns behov. Ikkje minst har boka «Utviklingstraumer» og hans kreative faglege YouTube-videoar nådd bredt ut.

Han har vore særleg opptatt av korleis omsorgserfaringar på godt og vondt pregar barns hjerneutvikling og fungering. På dette området har han vunne prisar for sin formidling, og er ein etterspurd føredragshaldar.

Han leiar ulike nasjonale prosjekter og nettverk for fagutvikling på traumefeltet, og har hatt en rekkje nasjonale tillitsverv relatert til slikt arbeid. Han har blant anna vore nesteleiar i Regjeringens barnevoldsutvalg og medlem i Regjeringens barnevernutvalg