Beate Gauden

Beate Gauden

Beate Gauden

Spesialkonsulent
Mobil: 90 59 11 82
E-post

Magien, sårbarheten og styrken som ligg i relasjonen. Vil me skapa endring for eit barn som har det vanskeleg, er det lurast at omgivelsane/personane rundt barnet endrar strategi. Kunnskapen og handlinga må inn til dei som er nærast barnet/ungdommen, det er dei som opplever barna sine uttrykk. Eit barn som opplever seg likt av tilsette i skulen, vil lettare fortelja om det som kjens svært vanskeleg. For å lukkast med dette, er førebygging og systemretta innsats viktig.

PPT-leiar, kursverksemd, leiar for skular og barnehagar kommunal.

Prosjektleiar for tverrfaglege tenester i kommunal sektor. Prosjektleiar interkommunalt samarbeid barn/unge.

Har jobba mykje både på individ-og systemnivå i høve barn som har det ekstra vanskeleg 0-16 år.

Pedagog med grunnutdannig som barnehagelærar og master i spesialpedagogikk. Vidareutdanning i rettleiing, filosofi & leiing, psykisk helse barn/unge.