Aktuelt

Krig og konfliktar har resultert i at svært mange barn og unge kjem til Noreg.

Nokre kjem saman med foreldre eller andre vaksne, men mange kjem også einsam. Felles for alle er at dei har behov for omsorg og mange har også behov for psykiske helsetenester på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetenesta.

NBUP arrangerer i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon ein dagskonferanse med fokus på desse barna; korleis er deira situasjon når det gjeld velferd, omsorg og psykisk helse?

Sjå vedlagt invitasjon for meir informasjon eller gå direkte til påmeldinga.

sunset-1097625_640