Aktuelt

I samarbeid med Betanien BUP V27 arrangerer vi ei kursrekkje i Stavanger og Førde om barn og ungdom med problematisk og skadeleg seksuell atferd.

Den første samlinga er open for alle som jobbar med tematikken, medan samling to og tre er for tilsette som jobbar med utgreiing og behandling.

Informasjon om påmelding:

Kurset er gratis. Dersom du melder deg på, men likevel ikkje kan komme – er det viktig at du gir beskjed om dette 1 veke før kursdagen(e) du har meldt deg på. Ved manglende oppmøte vil det bli sendt gebyr på 500,-.

Førde (Sted: Thon Hotel Jølster)

Stavanger (Sted: Scandic Stavanger Forus)

1.samling

Dato: 25. – 26.10.16

Målgruppe:

Kommunalt barnevern, helsesøstre, barnehager/skoler, Barnehus, BUP, institusjoner/BUFetat, konfliktråd, fengsel, ungdomsoppfølging m.fl.

A. Risikovurdering av vald og skadeleg seksuell atferd blant barn og ungdom

Førelesarar: RVTS Vest og V27

B. Basiskunnskap om barn /ungdom som utøver problematisk eller skadeleg seksuell atferd

Førelesarar: V27

2. samling

Dato: 18. – 19.01.17

Målgruppe: Tilsette som jobbar med utgreiing i Barnevern, Barnehus, Ungdomsoppfølging, BUP, m.m

Utgreiing av barn/ungdom med problematisk eller skadeleg seksuell atferd – tilsyns-, behandlings- og annan oppfølgings-behov

  • AIM2 verktøyet – utredning av barn under 12 og 12-18
  • Online

Førelesarar: V27

3. samling

Dato: 26. – 27.04.17

Målgruppe: Behandlarar frå BUPane og Barnehus og event. opent for andre med klinisk behandlarkompetanse (f.eks. psykologar tilknytta bufdir/ bufetat, privatpraktiserande).

Spesifikk behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd

  • AIM2 verktøyet – behandling av barn under 12 og 12-18

NB! Vi kjem tilbake til stad for samlingane.

1.samling

Dato: 18. – 19.10.16

Målgruppe:

Kommunalt barnevern, helsesøstre, barnehager/skoler, Barnehus, BUP, institusjoner/BUFetat, konfliktråd, fengsel, ungdomsoppfølging m.fl.

A. Risikovurdering av vald og skadeleg seksuell atferd blant barn og ungdom

Førelesarar: RVTS Vest og V27

B. Basiskunnskap om barn /ungdom som utøver problematisk eller skadeleg seksuell atferd

Førelesarar: V27

2. samling

Dato: 11. – 12.01.17

Målgruppe: Tilsette som jobbar med utgreiing i Barnevern, Barnehus, Ungdomsoppfølging, BUP, m.m

Utgreiing av barn/ungdom med problematisk eller skadeleg seksuell atferd – tilsyns-, behandlings- og annan oppfølgings-behov

  • AIM2 verktøyet – utredning av barn under 12 og 12-18
  • Online

Førelesarar: V27

3. samling

Dato: 29. – 30.03.17

Målgruppe: Behandlarar frå BUPane og Barnehus og event. opent for andre med klinisk behandlarkompetanse (f.eks. psykologar tilknytta bufdir/ bufetat, privatpraktiserande).

Spesifikk behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd

  • AIM2 verktøyet – behandling av barn under 12 og 12-18

NB! Vi kjem tilbake til stad for samlingane.