Andre verktøy

Traumebevisst ordliste

Lurer du på kva toleransevinduet betyr? Dissosiasjon? Dei tre pilarane i traumebevisst omsorg? Utviklingstraumer? Triggarar? Smerteuttrykk? Les RVTS Sør si traumebevisste ordliste.